Logo

Bluesky is een school annex instelling voor jongeren met een verstandelijke beperking op ongeveer 1 uurtje rijden ten noorden van Kampala in het Wakiso district in Oeganda.
Petra heeft hier hele lange tijd gewerkt. Dit project is heel bijzonder omdat er jongeren wonen met een verstandelijke beperking, maar ook jongeren die het regulier onderwijs volgen en daarbij de “beperkte jongeren” helpen met alle sociale vaardigheden. Wij zijn helemaal enthousiast over dit project en nu kunnen we met steun van ASML Foundation en Implusis in de periode 2013 – 2018 op de Bluesky-school een praktijkschool realiseren. Leerlingen kunnen hier arbeidsgericht onderwijs volgen. Zo word bij deze jongeren zelfredzaamheid ontwikkeld en gestimuleerd. 60 Leerlingen zullen hierdoor aan het eind van de projectperiode zicht hebben op een goede toekomst. In 2018 zal de praktijkschool volledig gerealiseerd én selfsupporting zijn. Elk jaar is er vervolgens ruimte voor nieuwe leerlingen.

Voorgeschiedenis
De stichting Na Maono is sinds januari 2009 bij de Bluesky-school betrokken. In eerste instantie betrof deze hulp voor een nieuwe inrichting van de school, nieuw lesmateriaal,  nieuwe roosters en visualisatie. Hierna heeft dit zich ontwikkeld tot structurele maandelijkse donaties voor het aankopen van lesmaterialen en het betalen van het enkele leskrachten. Het meest actuele project is steun voor het realiseren van nieuwbouw voor school /tehuis met voldoende klaslokalen, kamers, een tuin voor het verbouwen van groenten en grond voor het houden van vee. Deze nieuwbouw is eind 2012 afgerond. De volgende stap is nu het realiseren van de praktijkschool. 

Het realiseren van het Bluesky project vanaf 2008

School in 2008

 

 

 De school in 2008 na support van Na Maono

 

  In 2010 heeft Bluesky zelf grond gekocht  

 

In 2011 start de bouw   In 2011 start de bouw

 

In februari 2012 vordert de bouw en groenten en fruit zijn geplant   In februari 2012 vordert de bouw en groenten en fruit zijn geplant   In februari 2012 vordert de bouw en groenten en fruit zijn geplant   In februari 2012 vordert de bouw en groenten en fruit zijn geplant

 

November 2012   Er staat al een stevige school   Bijna klaar voor gebruik

Het Bluesky self-support project: het realiseren van een praktijkschool
Het Bluesky self-support project ambieert om leerlingen met een beperking d.m.v. praktijkonderwijs en -activiteiten in staat te stellen een vak te leren en zodoende hun zelfredzaamheid te bevorderen. De doelstellingen zijn realistisch en gericht op de mogelijkheden en het niveau van de jongeren. De volgende praktijkgerichte vakken zullen in de school onderricht worden:

 1. Productie van stenen
 2. Productie van artikelen van leer
 3. Productie van handgemaakte artikelen
 4. Boerderij/dierenverzorging
 5. Groenteteelt

Aanvankelijk zullen alle leerlingen bovenstaande vakken volgen. In een later stadium wordt gekeken welke activiteit het best bij een leerling past.

Doelstellingen
Hoofddoel van de praktijkschool is om een groot aantal leerlingen met een verstandelijke beperking die anders nooit in hun eigen inkomen zouden kunnen voorzien, via praktijkgericht onderwijs te verzekeren van een toekomst en deel uit te laten maken van de maatschappij. Echter dit praktijkonderwijs zal ook gebruikt gaan worden door leerlingen uit de omliggende dorpen.

Andere concrete doelen die aan het realiseren van de praktijkschool zijn gekoppeld:

 • Aanleren van praktische vaardigheden op het niveau van de leerlingen met een beperking;
 • Verbeteren van de sociale vaardigheden van leerlingen met een beperking;
 • Bevorderen van zelfredzaamheid door leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten werken;
 • Laten beleven van succeservaringen waardoor leerlingen worden gestimuleerd in het productiewerk;
 • Aanleren werknemersvaardigheden, zoals op tijd komen, oogcontact, handdruk, veilig en hygiënisch werken en instructies opvolgen;
 • Waarborgen van de productie van verschillende eindproducten (verschillende soorten en maten van stenen).

Kosten
De totale kosten voor het realiseren van de praktijkschool bedragen over een periode van vijf jaar € 50.000. Deze kosten worden met name gemaakt voor:

 1. Aanschaf van machines en materialen voor de verschillende praktijkvakken
 2. Aanschaf van grondstoffen
 3. Inrichten van een ruimte voor de opslag van machines en producten.

Doelstelling is dat aan het eind van het project de praktijkschool zich door de verkoop van de tijdens lessen gemaakte producten volledig zelf kan bedruipen.

Financiering van het project is mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de ASML Foundation, Impulsis en reguliere donaties van sympathisanten van Na Maono. Voor het resterende bedrag beijvert Na Maono zich voor het werven van extra donateurs.

ICU (International Contact Uganda) is een organisatie in Oeganda waar we mee samenwerken, ICU werkt geheel zelfvoorzienend aan de ontwikkeling van individuen en organisaties binnen en gerelateerd aan Oeganda.
Zij bezoeken Bluesky regelmatig en houden ons op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor meer informatie over deze organisatie: www.icuganda.org

In februari 2013 hebben Willemien en Petra samen met directeur Godwin de plannen uitgewerkt en op papier gezet zoals hieronder te lezen is.

Project werkplan voor de aankomende 5 jaar

Periode Activiteit
Jaar 1
 • Praktijk lessen m.b.t. veehouderij
 • Praktijklessen m.b.t. groentetuin en planten van  groenten
 • Maken van opslagmogelijkheden voor de artikelen van leer en handgemaakte artikelen
 • Het bouwen van de stallen (geiten en kippen) tijdens de praktijklessen
 • Aanschaf 3 geiten en 25 kippen
 • Aanschaf van een nieuwe machine om stenen te maken
 • Aanschaf van materialen voor de handgemaakte artikelen
 • Praktijklessen handgemaakte artikelen
 • Aanschaf van gereedschap nodig voor het maken van artikelen van leer
 • Praktijklessen voor de artikelen van leer
Jaar 2
 • Het bouwen van een koeienstal tijdens de praktijklessen
 • Aanschaf 1 koe en 25 nieuwe kippen
 • Praktijklessen m.b.t. veehouderij
 • Praktijklessen m.b.t. groentetuin
 • Praktijklessen stenen maken
 • Praktijklessen handgemaakte artikelen
 • Praktijklessen voor de artikelen van leer
Jaar 3
 • Praktijklessen en productie m.b.t. veehouderij
 • Praktijklessen en productie m.b.t. groentetuin
 • Praktijklessen en productie stenen maken
 • Praktijklessen en productie handgemaakte artikelen
Jaar 4
 • Praktijklessen en productie m.b.t. veehouderij
 • Praktijklessen en productie m.b.t. groentetuin
 • Aanschaf van een nieuwe machine om stenen te maken
 • Praktijklessen en productie stenen maken
 • Praktijklessen en productie handgemaakte artikelen
 • Aanschaf van een nieuwe machine voor de leerbewerking
 • Praktijklessen en productie van artikelen van leer
Jaar 5
 • Praktijklessen, productie en uiteindelijke opbrengst van de veehouderij
 • Praktijklessen, productie en uiteindelijke opbrengst van de groente tuin
 • Praktijklessen, productie en uiteindelijke opbrengst van de stenen fabricage
 • Praktijklessen, productie en uiteindelijke opbrengst van de verkoop handgemaakte artikelen
 • Praktijklessen, productie en uiteindelijke opbrengst van de verkoop lederen artikelen


PLAN VAN AANPAK

Projectdoel

 • praktische vaardigheden aanleren op niveau van de leerlingen met een beperking
 • verbeteren van de sociale vaardigheden van de leerlingen met een beperking
 • bevorderen van de zelfredzaamheid, door leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten werken
 • succeservaringen laten beleven, waardoor ze gestimuleerd worden in het productiewerk
 • werknemersvaardigheden aanleren, zoals op tijd komen, oogcontact, handdruk, veilig en hygiënisch werken, instructies opvolgen
 • waarborgen van de productie van verschillende eindproducten.

Visie na 2017
Na 2017 zal het project uitgegroeid zijn naar volledig praktijkgericht onderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking in Oeganda, getracht zal worden om in diverse locaties eenzelfde project te vestigen zodat zoveel mogelijk mensen een mogelijkheid hebben om praktijkonderwijs te volgen en zo in de toekomst in hun zelfredzaamheid te kunnen voorzien.