Logo

Hallo vrienden en vriendinnen van Stichting Na Maono,


We zijn al weer ruim een maand terug uit ons “Oeganda” en we voelen ons nog steeds zo trots als een “pauw”.
Het gaat super met ons project Bluesky, het gebouw, de samenwerking met de lokale bevolking, de lesvoorbereidingen, de lessen zelf, de vooruitgang die geboekt is en uiteraard de leerlingen.
Misschien hebben jullie ons gevolgd vanuit ons dagboek op pvandep.waarbenjij, maar ik zal proberen een kleine impressie te geven van hetgeen daar allemaal gaande is.

  • De school: nu helemaal klaar en wat heel leuk is, is dat Godwin op eigen initiatief een kindergarten heeft geopend waar kleine peuters iedere ochtend opgevangen worden. Deze kinderen zijn van arme alleenstaande moeders uit de buurt. Deze betalen geen schoolgeld maar betalen in natura. D.w.z. dat ze betalen met voedsel wat ze zelf kweken. Mocht de oogst een beetje tegenvallen dan komen ze helpen in de tuin of andere klussen om zo tegemoet te komen aan Bluesky.
  • Sieraden worden gemaakt van bierdopjes waar ieder leerling aan bij kan dragen van hoog niveau tot laag niveau: iedereen werkt mee.
  • Stenen maken: ook deze productie loopt prima en leerlingen leren de mengverhoudingen van zand, cement en water spelenderwijs.
  • Boerderij: ook hierbij kan ieder een steentje bijdragen bij de verzorging van de kippen, geiten en konijnen. Ook de hokken bouwen ze zelf zodat leerlingen leren meten, timmeren en inzicht krijgen in bouwactiviteiten
  • Groentetuin: mede dankzij inzet van Tjeu Vinken, vrijwilliger uit Nederland wordt er een complete groenten- en fruittuin aangelegd uiteraard samen met de leerlingen. Ze leren veel over de verzorging en kennis van alle planten.
  • Leren sandalen en riemen maken: ook hier is er voor iedere leerling een mogelijkheid om mee te helpen en te leren: lijmen, tekenen en meten
  • Theorielessen worden gevolgd door alle leerlingen en spelenderwijs wordt hen geleerd om woorden te vormen, bijvoorbeeld met letters van scrabble en rekenen met behulp van kralen.
  • Ook wordt er binnenkort een waterput gemaakt zodat Bluesky maar ook de lokale bevolking gebruik kan maken van deze watervoorziening. Dit water is essentieel voor de groentetuin.

Op onze website kunnen jullie de uitgebreide rapportage met foto’s bekijken, ook daarbij vermeld staat de financiële verantwoording wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Mooi is dat Godwin en zijn team op één lijn zitten met onze visie. Er is een perfecte samenwerking. Wat voor ons begonnen is als een heel klein projectje groeit nu uit tot een voorbeeld hoe samenwerking, doorzettingsvermogen, inventiviteit  en visie een succes kunnen worden. Daar waar ook mensen met een verstandelijke beperking een toekomst hebben.

Nico en Petra zijn ook nog doorgereisd naar ons project in Kenia: Mudzini Kwetu en ook daar gaat het voorspoedig. Ook al zijn we maar een kleine sponsor bij dat project, zijn we daar ook heel trots op. Er komt daar een lagere school waar de meisjes van Mudzini les zullen krijgen, maar ook de armste kinderen van de lokale bevolking. Het wordt een particuliere school en ook de kinderen van welgestelde Kenianen kunnen daar terecht. De inschrijving stromen al binnen ondanks dat men nog druk bezig is met de bouw. Anthony (directeur Mudzini) wil hier onderwijs gaan geven zoals wij het in de westerse wereld gewend zijn en dat is natuurlijk heel bijzonder. In oktober van dit jaar zullen we weer met leerlingen van St. Ursula uit Horn daar naar toe gaan en een paar dagen gaan “klussen”.

We zijn er ons van bewust dat we twee heel bijzondere projecten hebben. Bijzonder omdat ze beide heel goed lopen, maar ook bijzonder omdat er een wederzijds vertrouwen is en we alles kunnen verantwoorden en kunnen volgen. Afspraken worden nagekomen en er zijn reële doelen wat in Afrika niet zo vanzelfsprekend is.

De plannen voor komende tijd: we hebben diverse gesprekken gevoerd in Oeganda over de toekomst van de leerlingen aldaar. Ze kunnen natuurlijk niet hun leven lang op school blijven. We hebben gesproken over “cottage-industrie”. We zouden heel graag een soort van werkplaatsen bouwen waar de leerlingen productiewerk kunnen gaan doen zodat ze de vaardigheden die op school aangeleerd en getraind zijn uit kunnen voeren. Kleine fabriekjes als het ware die voor het inkomen van Bluesky noodzakelijk zijn. De leerlingen kunnen beginnen bijvoorbeeld met stage lopen op de werkplaats en dit uitbouwen tot een “vaste baan”. Ze blijven dan wonen bij Bluesky maar zijn uitgegroeid tot werknemers bij de fabriekjes. Ook hebben we gesproken over een soort begeleid wonen project zodat ze leren zelfstandig te wonen maar toch altijd terug kunnen vallen op Bluesky.
Natuurlijk zijn dit nog verre toekomstplannen, want we willen eerst dat dit stuk praktijkschool goed draait maar het is heel goed om hier in ieder geval over na te denken.
We moeten reëel en eerlijk zijn: de leerlingen zullen nooit of te nimmer als zelfstandige ondernemer aan de bak kunnen en voor hen wordt het ook zeer moeilijk om een baan te vinden. Buiten hun beperkingen is ook het hoge werkloosheidspercentage van Oeganda  (70% van de mensen tussen 20 en 35 jaar is werkeloos) onoverkomelijk.
Maar we zijn trots dat we hen een toekomst kunnen bieden en dat we kunnen rekenen op jullie vertrouwen.

Dank jullie wel!

Stichting Na Maono
Veldhoven